Herní krajina PecKa

Dne 21.7.2018 byla uvedena do předčasného užívání Herní krajina PecKa u horní stanice Lanové dráhy Portášky ve Velké Úpě.

Tento projekt je spolufinancován z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Jsme rádi, že jsme se podíleli na tomto projektu a přejeme všem návštěvníkům příjemné zážitky.