Výzva akcionářům

Obchodní jméno: INGENIRING KRKONOŠE a. s.

Sídlo: Horská 634, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov

IČ:     27472493

 

Společnost INGENIRING KRKONOŠE a. s., IČ 274 72 493, se sídlem

Horská 634, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, rozhodla valnou hromadou

konanou dne 08. 09. 2016, která je osvědčena notářským zápisem

NZ 279/2016 o přeměně listinných akcií na zaknihované akcie.

Vlastníci listinných akcií se tímto vyzývají k odevzdání listinných akcií emitentovi,

společnosti INGENIRING KRKONOŠE a. s., ve lhůtě do 25. 01. 2017 v sídle emitenta.

Zároveň se tímto vlastníci listinných akcií vyzývají ke zřízení majetkového

účtu a nahlášení jeho čísla emitentovi při odevzdání listinných akcií.