vybudování chodníků a autobusových zálivů podél komunikace III/3324 v místní části Pohřebačka

...  detail článku

výstavba cyklostezky v úseku Starostín - Vižňov

...  detail článku

stavební úpravy místních komunikací, výměna potrubí VaK, VO

...  detail článku

novostavba chodníků včetně veřejného osvětlení na hlavním silničním průtahu I/16 v obci Vysoká Libeň

...  detail článku

výměna okenních výplní,zateplení obvodových konstrukcí

...  detail článku

oprava střechy, zateplení, výměna radiátorů a regulace topení

...  detail článku

novostavba místních komunikací, zpevněných ploch a chodníků včetně cyklostezky s cyklolávkou č.22 v k.ú. Prostřední Lánov

...  detail článku

stavba gravitačních a tlakových kanalizačních stok, nové ČOV pro 1600 EO včetně čerpacích stanic

...  detail článku

rekonstrukce splaškové kanalizace v ul. Vavřinecká

...  detail článku