Zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního souhlasu na akci "Přístavba a stav.úpravy stávajícího objektu Autosalonu Škoda Trutnov

...  detail článku

Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení pro akci

...  detail článku

Naše společnost zajistila pro investora, Královéhradecký kraj,územní rozhodnutí na akci "Přístavba operačního traktu"

...  detail článku

zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně prodloužení platnosti

...  detail článku

územní rozhodnutí a stavební povolení na jednotlivé objekty včetně prodlužování jejich platností, posouzení dle EIA

...  detail článku