příprava území v lokalitě „Za hřbitovem“, Nechanice

Výstavba inženýrské infrastruktury pro plánovanou zástavbu lokality 42 rodinými domy probíhala v obodobí od června 2015 do dubna 2016, celkové investiční náklady činily 13 mil. Kč.