Vítejte na stránkách společnosti INGENIRING KRKONOŠE a.s.


Nabízíme:

  • inženýrská činnost v investiční výstavbě
  • technický a ekonomický dozor investora
  • výkon koordinátora bezpečnosti práce
  • organizace veřejných zakázek
  • projektová činnost ve výstavbě
  • provádění staveb, jejich změn a odstraňování


TECHNICKÁ POMOC V OBLASTI LEGISLATIVY

Naše společnost pomáhá investorům v zajišťování jejich záměrů z hlediska všech legislativních podmínek stavebního zákona a souvisejících právních norem.

 

ORGANIZACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Tato oblast naší činnosti spočívá v pomoci investorům při výběru manažerů projektů, zpracovatelů projektové dokumentace, zhotovitelů staveb či technického dozoru investora různými stupni zadávacích řízení, vždy v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a metodických předpisů nositelů finančních prostředků.

 

ČINNOST KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI PRÁCE

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zajišťujeme pro investory dle Zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů činnost koordinátora bezpečnosti práce.

 

TECHNICKÉ DOZORY INVESTORA

V průběhu realizace stavby, ale i před vlastním zahájením a po dokončení stavby provádíme pro investory dohled nad dodržováním technických, kvalitativních a ekonomických parametrů dohodnutých s dodavatelem stavby.